terug naar overzicht

Hoe werkt een bouwdepot?

U heeft een woning in een opknap staat gekocht of u besluit om thuis te gaan verbouwen. Voor deze verbouwing is een verbouwingsdepot nodig. Maar hoe werkt een bouwdepot nou eigenlijk precies voor het betalen van de verbouwing? In dit artikel leggen we u dat uit.

Ik wil een huis kopen

HOE WERKT EEN BOUWDEPOT?

Koopt u een woning die nog verbouwd moet worden? Of gaat u een aanbouw plaatsen of een dakkapel. Dan kan het zijn dat u niet direct over deze middelen beschikt en kunt u kiezen voor een bouwdepot. Het bouwdepot is het deel waarvan de verbouwing zal worden betaald. Dit is een aparte rekening. Vervolgens start u met de verbouwing en betaalt u in delen de rekening van de materialen of de aannemer.

TAXATIE?

Voordat de bank over zal gaan tot het verstrekken van een lening is een taxatie benodigd. De taxateur zal de woning bezoeken en opnemen. Op basis van deze aantekeningen en zijn bevindingen zal de taxateur een rapport opstellen met daarin twee waardes; een waarde van de woning voor verbouwing (waarde in de huidige staat) en de waarde na verbouwing.

WAARDE NA VERBOUWING

Een geldverstrekker geeft een lening voor 100% van de waarde na verbouwing. Is er sprake van energiebesparende maatregelen dan is dat 106% van de waarde. Hoe wordt de waarde na verbouwing vastgesteld? De waarde wordt mede vastgesteld op basis van uw verbouwingsplannen en referenties. Referenties zijn soortgelijke woningen die recentelijk in de directe omgeving zijn verkocht.

Ook de specificatie speelt een rol. De verbouwingsplannen worden ingevuld in een uniforme verbouwingsspecificatie. Deze specificatie neemt de taxateur namelijk 1-op-1 over in zijn rapport. Deze specificatie kan afwijken van de specificatie van de bank of de specificatie die u zelf heeft opgesteld. Op basis van deze specificatie verstrekt de bank of geldverstrekker uw aanvraag voor een lening wel of niet goed.

WAAROM NOG EEN EXTRA SPECIFICATIE INVULLEN?

Voordat de taxateur bij u op bezoek komt heeft u mogelijk al nagedacht over uw verbouwingsplannen en hiervan wat op papier vastgesteld of heeft u van uw hypotheekadviseur een formulier ontvangen waarop u de verbouwing heeft ingevuld. Later in het proces komt de taxateur en verlangt ook nog een specificatie. Deze specificatie kan afwijken van de andere specificaties. De reden hiervan is dat de taxateur in zijn rapport de invloed van de energiebesparende werkzaamheden moet vermelden. Tevens wordt er op aangegeven of u de werkzaamheden door een aannemer laat uitvoeren of dat u deze zelf uitvoert.

In het laatste geval bent u zelf handig of heeft u een kennis die de verbouwing voor u uitvoert. Denk hierbij aan familieleden die werkzaam zijn in de bouw. Indien zij de werkzaamheden voor u uitvoeren zullen zij daar mogelijk niets voor in rekening brengen en betaalt u enkel de bouwmaterialen. U kunt zich voorstellen dat de invloed hiervan op de waardestijging groter is dan wanneer u het laat uitvoeren door een aannemer. Immers u bereikt meer waardestijging met een mindere investering.

Hoe u dit precies invult in de verbouwingsspecifcatie leest u in een volgend artikel.

Kortom de reden dat er dus nog een specificatie ingevuld dient te worden is om de invloed van de energiebesparende voorzieningen inzichtelijk te maken en voor de taxateur om zich een goed beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden en daarmee van de waardestijging.

HOE VERWERKT DE GELDVERSTREKKER DE VERBOUWINGSSPECIFICATIE?

De bank maakt op zijn formulier van het bouwdepot een code aan voor iedere post (bijvoorbeeld badkamer of keuken). Hiermee controleert de geldverstrekker of de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ook zijn opgenomen in de oorspronkelijke verbouwingsspecificatie.

FACTUREN UITBETALEN

De facturen uit het bouwdepot laat u uitbetalen door middel van een declaratie. De geldverstrekker heeft voor u een declaratieformulier. In een aantal gevallen zal dit op digitale wijze gebeuren. Deze levert u samen met de factuur in. Hierop staat vermeld wat u heeft gekocht, de leverancier, het factuurnummer en het bedrag.

Voorbeeld:

WAT MAG U DECLAREREN?

De facturen die samenhangen met de verbouwing mag u declareren. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor materiaal en loon. Let op vermelding van BTW-nummer of KVK-nummer van het bedrijf. Roerende zaken zoals gereedschap of meubels mogen niet worden gedeclareerd. Iedere bank / geldverstrekker heeft zijn eigen voorwaarden. Controleer deze van te voren om nare verrassingen achteraf te voorkomen.

VERANDERING IN VERBOUWINGSPLANNEN

Kleine veranderingen in een verbouwingsplan levert geen problemen op. U geeft bijvoorbeeld iets meer uit voor een badkamer. Maar laat u ineens bepaalde onderdelen van de verbouwing achterwege of geeft u fors meer of minder uit dan begroot, loopt u het risico dat de woning niet de benodigde kwaliteit na verbouwing oplevert. Hierdoor klopt de taxatiewaarde na verbouwing niet meer. Gaat u iets wijzigen? Overleg dan tijdig met uw adviseur.

BOUWDEPOT BEËINDIGEN

Zodra de verbouwing klaar is eindigt het bouwdepot of na maximaal twee jaar. Staat er nog saldo open? Dan zal het overgebleven saldo worden benut voor extra aflossing op uw hypotheek. Het kan ook voorkomen dat er te weinig saldo is. De geldverstrekker kan dan alleen uitkeren wat er nog aanwezig is in het bouwdepot. Het aanvullende gedeelte zult u dan uit eigen middelen moeten voldoen.